04/12/2012

സെج് 2012 ഇന്ന് തുടങ്ങും

സെج് 2012 ഇന്ന് തുടങ്ങും കാ¸ാട്: ഐനുآ ഹുദാ ഇസ്‌ലാമിക് അ،ാദമി പ്രഥമ സനദ്ദാന സമ്മേളനത്തോടനുബشിച്ച് അآ ഇഹ്‌സാന്‍ സ്نുഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ സംഘടിപ്പി،ുന്ന സംطാന തല ഫെج് 'സെج് 2012' പി.വി ഗംഗാധരന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെ؟ും. കേരളത്തിലെ പത്തോളം അറബിക് കോളേജുകؤ മാنുര،ുന്ന ഫെجിന് ഔദ്യോഗിക നാന്ദി കുറിച്ച്‌കൊണ്ട് കാപ്പാട് ഖാസി ശിഹാബുദ്ധീന്‍ ഫൈസി പതാക ഉയہത്തും.

No comments:

Next previous home

Search This Blog