27/02/2013

ഐഡിയآ യൂത്ത് കോہ‏കാലഘട്ടത്തിനാവശ്യം‏

ഐഡിയآ യൂത്ത് കോہ‏കാലഘട്ടത്തിനാവശ്യം‏
    സേവന തآപരരായ ഒരുകൂട്ടം യുവജന പടയാളികؤ ദിവസങ്ങؤ،ു മുമ്പ് കോഴി،ോട് നഗരത്തിآ നടത്തിയ ഐഡിയآ യൂത്ത് മാہച്ച് മنിതര പ്രാطാന،ാہ،് മാതൃകയാകും വിധമായിരുന്നു.ഒരു പുآചെടിയെ പോലും വേദനിപ്പി،രുത് എന്ന മഹത്തായ ആഹ്വാനവുമായി നേതൃപാഠവത്തിന്റെ സہئതും കരകതമാ،ിയ ഒരു നേതൃത്തിന്റെ പിന്നണിയിലെ യുവജന പ്രطാനം തുടങ്ങിവെച്ച ഈ ഒരു സംരംഭം എന്തുകൊണ്ടും اാകനീയമാണ്.കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിآപെട്ട കോഴി،ോട് നഗരത്തിآ ഐഡിയآ യൂത്ത് കോറിന്റെ അര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കہമ്മ ഭടന്‍മാہ പരേഡ് നടത്തിയപ്പോؤ നിയമപാലകന്‍മാہ،ു പോലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടിവന്നിട്ടിأ..എന്നാآ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒരു പ്രطാനത്തിന്റെ طാപക ദിനത്തോടനുബشിച്ച് ജിأകؤ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരേഡിآ മൂന്ന، സംഖയിآ മാത്രമൊതുങ്ങിയ അണികؤ മാത്രമുണ്ടായിട്ടു പോലും നിയമപാലകന്‍മാہ നേരിടേണ്ടിവന്ന ഉؤഭയം ചെറുതൊന്നുമായിരുന്നിأ. കിലോമീنറുകളോളം വാഹനഗതാഗതം തടتപെടുത്തി പൊതു ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പോؤ അര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന യുവജന റാലി കോഴി،ോട് നഗരത്തിലൂടെ ഒഴുകിയപ്പോؤ കാآ നട യാത്ര،ാരനു പോലും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടിأ. കഴിھ ആറര പതിنാണ്ട്കാലം ഇന്ത്യാ രാജ്യത്ത് ന്യുനപക്ഷ സംരക്ഷണത്തിന്നും മതേതരത്തിന്നും വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ഇന്ത്യന്‍ യൂണിയന്‍ മുةിം ലീഗും അതിന്റെ പോഷക ഘടകങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി،ായ് പ്രവہത്തി،ുമ്പോؤ അസൂയാലു،ؤ،് പോലും പത്തിമട،േണ്ടിവരുന്നു.സാമുഹ്യ നന്മ،ും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്നുമായി ഒരുപنം യുവ സുഹൃത്തു،ؤ എന്തിന്നും ത؟ാറായിരി،ുമ്പോؤ കാലം കാത്തിരി،ുന്ന ഒരു നأ ഭാവിയെ നമു،് പ്രതീക്ഷി،ാം. ഐഡിയآ യൂത്ത് കോറിലൂടെ അത് സാധ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷി،ുന്നു.                     

  ഇസ്മാഈآ .കെ.എം.പാതിരിപ്പن

19/02/2013

വേണം നമു،ൊരു അറബിക് സہവകലാശാല

വേണം നമു،ൊരു അറബിക് സہവകലാശാല
    കേരം തിങ്ങും കേരളനാട്ടിآ മാതൃഭാഷാ സہവകലാ ശാല  എഴുത്തച്ച്ചന്റെ നാട്ടിآ തന്നെ  طാപിച്ചപ്പോؤ  കാലങ്ങؤ،ു മുമ്പെ തുടങ്ങിവെച്ച മലയാളി മ،ളുടെ അഭിലാശങ്ങؤ സഫലമായിരി،ുകയാണ്.കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ സہവകലാ ശാലകؤ،ും ജന്മംനآകിയ യുഡിഎഫ് സہ،ാہ ഇതര മുന്നണികؤ،ും പാہട്ടികؤ،ും മാതൃകയാകുന്നു. ഭാരതചരിത്രത്തിന്റെ പൂہئാധ്യാപനങ്ങؤ،് തുട،ം കുറിച്ച,ആഗോള ഭാഷകളിآ നാലാംطാനത്ത് നിآ،ുന്ന അറബി ഭാഷ،ും വേണം മലയാള മണ്ണിآ ഒരുസہئ കലാശാല.ഇബ്‌നു ബത്തൂത്തയെപോലുإ അറബി സഞ്ചാരികؤ ഭാരത ചരിത്രങ്ങؤ അറബിഭാഷയിآ ലോകത്തിന്നു മുമ്പിآ സംഭാവന ചെയ്‌തെങ്കിآ അവരുടെ ഭാഷയിآ ഒരു സہئകലാ  ശാല എന്ത്‌കൊണ്ടും പ്രസകതമാണ്.ഐക്യ രാഷ്ട്ര സംഘടന പോലും എأാവہഷവും ഡിസംബہ പതിനാറിന്ന് അറബി ഭാഷാ ദിനമായി ആചരി،ുന്നു.കേവലം മുةിം സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഷയെന്നതിലപ്പുറം ലോക ജനസംഖ്യയുടെ സംസാര ഭാഷയിآ നാലാമതും അറബി ഭാഷയാണ്.കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങؤ പോലും അറബിയിലാണ് തുട،ംകുറിച്ചതും.കേരളവും അറബിയും തമ്മിലുإ ബشത്തിന്ന് കാലങ്ങളോളം പയ،മുണ്ട്.മാലിക് ദീനാറും സംഘവും കേരളത്തിലേ،ു വരുന്നതിന്നു മുമ്പ്തന്നെ അറബികؤ കേരളവുമായി ബشം طാപിച്ചിരുന്നു. അറബി ഭാഷയുമായി പണ്ട് മുതآ،േ തുടങ്ങവെച്ച  ഇത്തരം ബشങ്ങؤ കേരളനാട്ടിന്റെ സാമ്പത്തികമായും സാമുഹികമായുമുإ വളہച്ച،ുകാരണമായിട്ടുണ്ട്.അത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിآ ഇനിയൊരു സہئ കലാശാല അറബി ഭാഷയ്،ാവണം.യൂഡിഎഫ് സہ،ാہ  ഇത്തരം സംരഭത്തിന്ന് മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് നമു،് പ്രതീക്ഷി،ാം.

ഇസ്മാഈآ.പാതിരിപ്പن

18/02/2013

ഉറുദൂഗാന്‍ പാവങ്ങളുടെപടത്തലവന്‍

ഉറുദൂഗാന്‍ പാവങ്ങളുടെപടത്തലവന്‍
പരകോടികؤ മുട،ി ആഢംബര വാഹനങ്ങؤ വാങ്ങുകയും അവ،ു പിന്നെയും കോടികؤ മുട،ി ഫാന്‍സി നമ്പہ തരപ്പെടുത്തുകയും കോടികؤ  ഇടിച്ചു തإി വാനോളം ഉയരമുإ രമ്യ ഹہമങ്ങؤ പണിത് ധൂہത്തിന്റെയും പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെയും അഹങ്കാര ഹുങ്കിന്റെയും കുതിരപുറത്ത് സവാരി നടത്തുന്ന ഭരണ കുലപതികؤ നാടു വാഴുമ്പോؤ “മലമുകളിآ ഗോതമ്പ്  വിതറുക മുةിം നാടുകളിآ വിഷ،ുന്ന് ഒരു പറവയും ഉണ്ടാവാതിരി،ട്ടെ” എന്ന ഉമہ രണ്ടാമന്റെ നിہദേശം ഇപ്പോഴും നടപ്പിലാ،ി കൊണ്ടിരി،ുന്ന തുہ،ികؤ،് ലഭിച്ച വസന്തം അതവാ സാക്ഷാآ ഉറുദൂഗാന്‍ ലോക മനتുകളെ കീഴട،ിയ ഭരണാധികാരിയായി മാറി കഴിھിരി،ുന്നു.ഈ ലോകമെങ്ങുമുإ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കാര്യത്തിآ ഏنവും കൂടുതآ വേദനി،ുകയും അവരുടെ കഷ്ടതകؤ،് അറുതി വരുത്താന്‍  കൂടുതآ പരിശ്രമി،ുകയും ചെ؟ുന്ന സമകാലിക ലോകത്തെ ഏക ഭരണാധികാരിയും ഉറുദുഗാന്‍ തന്നെ .കിഴ،ന്‍ ആഫ്രി،യിآ കഴിھ ആറ് പതിنാണ്ടിനിടെ ശക്തമായ കടുത്തവരؤച്ചയുണ്ടായത് 2011ലാണ് അ،ാരണത്താآ സോമാലിയയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും കൊടും ഏകാദശിയിآ അകപ്പെട്ടു 120 ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ്  വിവരണാതീതമായ ദുരിതങ്ങؤ
 പേറിയത് എന്നിട്ടും ലോകം അവരെ കണ്ടിലെന്ന് നടിച്ചു 2011 ആഗج് 19ന് സഹദہമിണി ആമിനയോടൊപ്പം ഉറുദുഗാന്‍ സോമാലിയയിലെത്തി അങ്ങനെ  മൂന്ന് പതിنാണ്ടിനിടയിآ ലോകത്തിലെ ഏنവും ദരിദ്രമായ രാജ്യം സന്ദہശി،ുന്ന ആദ്യ രാഷ്ട്ര നായകനായി .
ഉറുദുഗാനും കുടുംബവും അഭയാہത്ഥി കേമ്പുകളും ആസ്പത്രികളും സന്ദہശിച്ച് പട്ടിണികൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി എأും തൊലിയുമായി മാറിയ മനുഷ്യരെ കണ്ടപ്പോഴും ഉറുദുഗാന്റെ കണ്ണിآ നിന്നും അശ്രുകണങ്ങؤ ധാരധാരയായി ഒഴുകി .തുടہന്ന്  മൊഗാദിഷു എംബസി തുറന്നു.വരؤച്ചയുടെ കൊടുതി ഇأാതാ،ാനും ജലക്ഷാമം പരിഹരി،ാനും നിരവധികിണറുകؤ കുഴി،ാനും എأാവിധ സൗകര്യങ്ങളുമുإ ആശുപത്രികؤ طാപി،ാനും ഏہപ്പാട് ചെയ്തു.അങ്ങനെ ലോക ശ്രദ്ധയെ ഉറുദുഗാന്‍ സോമാലിയയിലേ،് പതിപിച്ചു.വہഷങ്ങളോളം ഉപരോധത്തിനിരയായി സ്വന്തം പിറന്നുവീണ പാരിന്ന് വേണ്ട#ി പൊരുതുന്ന ഗتയിലെ ദുരിതം പേറുന്ന ജനങ്ങؤ،് ഫ്‌ളേടിലയിآ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളെത്തി،ാന്‍ മുന്‍കൈ എടുത്തതും കപ്പآ അക്രമിച്ച് തന്റെ പൗരന്മാരെ കണ്ണിآ ചോരയിأാതെ നിഷ്‌കരുണം വധിച്ച ഇസ്രാഈآ എന്ന കാട്ടാള സാമ്രജ്യത്തിന്റെ അംബാസറെ തിരിച്ചയ،ുകയും ശക്തമായി താ،ീത് നآകുകയും ചെയ്തത് ഉറുദുഗാന്‍ തന്നെയാണ്.അമേരി، ജہമനി ഇنലി റഷ്യ ബ്രിട്ടന്‍ സ്‌പെയിന്‍ അآബേനിയ പാകിطാന്‍ സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിآ നിന്നായി ശ്രദ്ധേയമായ 35 ബഹുമതികؤ ലോകത്തിന്റെ  വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ 27 യൂണിവേഴ്‌സിنിയിآ നിന്ന് ഡോക്ടറേن് തുടങ്ങി അനവധി നേട്ടങ്ങളും ബഹുമതിയും ഇതിനകം അദ്ധേഹത്തെ തേടിയെത്തുകയുണ്ടായി .അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലെأാം ധീരവും ആہജവുമുإതുമായ നിലപാടുകؤ സ്വീകരി،ാന്‍ ഒട്ടും അറച്ചു നിآ،ാറിأായിരുന്നു .അധികാരികളുടെ മുഖത്ത് നോ،ി തന്നെ തന്റെ നിലപാടുകؤ യാതൊരു കൂസലുമിأാതെ പ്രഖ്യാപി،ുകയും ദുദ് ഗതിയിآ തന്നെ അത് നടപ്പാ،ുകയും ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ ഗാന്‍. ഗتാ നിവാസികؤ،െതിരെ ശബ്ദമുയہത്തി സംസാരിച്ച ഇസ്രാഈآ ഭരണാധികാരി
ഫീ മോന്‍ പെരസിന്റെ മുഖത്ത് നോ،ി ഗാന്‍ ഗہജിച്ചു.മിجہ പെരസ് താങ്കؤ എന്നേ،ാؤ പ്രായമുإവനാണ് കുنബോധം കൊണ്ടായിരി،ണം നിങ്ങളിങ്ങനെ കഷപിഷ പറھു കൊണ്ടിരി،ുന്നത് പടിھാറെ،രയിലെ കുھുങ്ങളുടെ നിണ،റ പുരണ്ടതാണ് താങ്കളുടെ കരം എന്ന് താങ്കؤ മറ،ണ്ട
പല രാജ്യങ്ങളിലേയും ഭരണാധികാരികؤ അഴിമതിയിآ മുങ്ങി،ുളി،ുമ്പോؤ വ്യത്യസ്തരായ ഉറുദുഗാനെ പോലുإ ഭരണാധികാരികളെ വാہത്തെടു،ാന്‍ ഏക ദൈവ വിശ്വാസത്തിനും ഇةാമിനും മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന വطുത ഒരി،آ കൂടി പകآ വെളിച്ചം പോലെ തെളീ،പ്പെട്ടിരി،ുന്നു
ഉറുദുഗാനിآ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉؤകൊണ്ട് വരും തലമുറകؤ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമു،് പ്രത്യശി،ാം.


10/02/2013

ദേശീയ മത്സരത്തില്‍ വന്‍വിജയംദേശീയ മത്സരത്തില്‍ വന്‍വിജയം

കാപ്പാട്:കെ.എ.ടി.എഫ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദേശീയ തലത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രബന്ധം, കഥ, കവിത രചനാ മത്സരങ്ങളില്‍ കാപ്പാട് ഖാസി കുഞ്ഞി ഹസന്‍ മുസ്‌ലിയാര്‍ ഇസ്‌ലാമിക് അക്കാദമിയിലെ എട്ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വിജയികളായി. ശാഹുല്‍ ഹമീദ്(അറബി കഥ), റാഷിദ് എം.ടി(മലയാള പ്രബന്ധം), സാലിം കെ.കെ(മലയാള കവിത) തുടങ്ങിയവര്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിനും അശ്‌റഫ് പി.കെ(അറബി പ്രബന്ധം), മന്‍സൂറലി എന്‍.എം(അറബി കഥ), റാഷിദ്.എം.പി(അറബി കവിത), ഉസ്മാന്‍ ശഫീഖ് സി.പി(മലയാള പ്രബന്ധം), ബഷീര്‍ അഹ്മദ്(മലയാളം കഥ) എന്നിവര്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിനും അര്‍ഹരായി. വിജയികളായവര്‍ ഇന്ന് കൊല്ലത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന കെ.എ.ടി.എഫ് സമ്മേളനത്തില്‍ വെച്ച് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളില്‍ നിന്നും അവാര്‍ഡുകള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി.

05/02/2013

ബണ്ടിച്ചോറിലും പാഠമോ?

ബണ്ടിച്ചോറിലും പാഠമോ?

ഹൈടെക് കള്ളന്‍,സൂപ്പര്‍ച്ചോര്‍,ബണ്ടിച്ചോര്‍ എന്നീ നാമങ്ങള്‍ അപരിചിതമായ കൊച്ചുകുട്ടികള്‍പോലും കേരളത്തിലെന്നല്ല ഇന്ത്യയിലും കാണില്ല.2013 ജനുവരി 22 മുതല്‍ കേവലം നാലോ അഞ്ചോ ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം ജനമനസ്സുകളില്‍ സ്ഥാനം പിടിച്ച കുപ്രസിദ്ധ കള്ളന്‍ ബണ്ടിച്ചോര്‍ എന്ന ദേവീന്ദര്‍ സിങ്ങ് എങ്ങനെ ഇത്രയും കുതന്ത്രശാലിയായി മാറി? ഒരേയൊരു ദിവസം കൊണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ മോഷണം അതും റിമോട്ട് കണ്‍ട്രോള്‍ ഗെയിറ്റും ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസും നിരീക്ഷണ കാമറകളും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഗോപാലന്‍ നായരുടെ വീട്ടില്‍.! മോഷണത്തിന്റെ സകല നീക്കുപോക്കുകളും സ്വമേതയാ തീരുമാനിച്ച് കടന്ന്കളയുകയും ചെയ്ത ബണ്ടിചോറിന്ന് ഇന്ന് ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ട്.ഉറക്കച്ചുവടില്‍ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റടുടന്‍ ബണ്ടിയുടെ വാര്‍ത്തയ്ക്കായ് ഓടുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമായി.മാത്രമല്ല ബണ്ടിയെ കുറിച്ച്വന്ന്വേഷിക്കാനുള്ള അന്വേഷണത്വരയും ജിജ്ഞാസയും ഒരായ്ച്ചയോളം നിലനിന്നു.
പതിമൂന്നുവര്‍ഷം ജയില്‍വാസമരുഭവിക്കുകയും ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് വിലങ്ങഴിച്ചുമാറ്റി രക്ഷപ്പെട്ടതും മോഷിടിച്ച മിസ്തുഷിബയുപയോഗിച്ച് ടാക്‌സിയില്‍ സഞ്ചരിക്കവെ മജസ്റ്റിക് റയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ ട്രാഫിക് ഐലന്‍സിന്ന് സമീപത്തെ ട്രാഫിക് ജാമില്‍ നിന്ന് ഡ്രൈവറെ ആക്രമിച്ച് കടന്ന് കളയുകയും തുടങ്ങി വിവിധ ക്രൈമുകള്‍ ചെയ്തവന്‍ ക്രിമിനലിന്ന് എന്തുകൊണ്ടും കഠിന ശിക്ഷ തന്നെ നല്‍കേണ്ടിയിരുന്നു.ഒടുവില്‍ പൂനയില്‍ പോലീസിന്റെ മുന്‍കരുതലോടെയുള്ള അറസ്റ്റിന്ന് കീഴടങ്ങേണ്ടിവന്ന ബണ്ടിക്ക് എന്ത്‌കൊണ്ടും ശിക്ഷലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Next previous home

Search This Blog