25/10/2012

ഗുഹ്യരോമം ടോയ്‌ലറ്റില്‍ ഉപേക്ഷിക്കാമോ....?


ചോദ്യം:          ഗുഹ്യ രോമം നീക്കം ചെയ്യുന്നത് മല മൂത്ര വിസര്‍ജ്ജനം നടത്തുന്നിടത്തു നിന്നാവുകയും അതില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താലുള്ള വിധി എന്ത് ...? അനുവദനീയമാണോ..?
നിവാരണം :           ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ടോയ്‌ലറ്റുകളില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണ്, അവ മറക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട്.  പക്ഷേ കറാഹത്ത് വരും
പരസ്യമായിടങ്ങളില്‍ മലമൂത്രത്തിലും അല്ലാത്തിടത്തും ഉപേക്ഷിക്കാവതല്ല.മറക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്.
ഇവ നീക്കം ചെയ്യല്‍ ടോയ്‌ലറ്റില്‍ നിന്നാവുന്നതിന് പ്രത്യേക കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല.
ബുജൈരിമി പറയുന്നു :
أَمَّا لَوْ كَانَ مِنْهَا كَعَانَةِ الرَّجُلِ وَظُفْرٍ وَشَعْرِ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى فَيَنْبَغِي وُجُوبُ السِّتْرِ لِحُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْهِ ؛ لَكِنْ هَلْ يُكْتَفَى بِإِلْقَائِهَا فِي الْأَخْلِيَةِ لِوُجُودِ السِّتْرِ أَوْ لَا ؟ الظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ
'പുരുഷന്റെ ഗുഹ്യരോമം,സ്ത്രീയുടെ നഖം,മുടി പോലോത്തവ നീക്കം ചെയ്താല്‍ മറക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമാവേണ്ടതാണ്, നോട്ടം ഹറാമായ കാരണത്താല്‍.പക്ഷേ അവയെ ടോയ്‌ലറ്റില്‍ ഉപേക്ഷിക്കല്‍ മതിയാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നതില്‍ മതിയാകുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്, മറക്കല്‍ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന കാരണത്താല്‍. പക്ഷേ കറാഹത്ത് വരും'
U             ഇക്കാര്യം നിഹായയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തില്‍ അലിയ്യുശ്ശബ്‌റാ മില്ലസിയും പറയുന്നു:
 وَهَلْ يَحْرُمُ إلْقَاءُ ذَلِكَ فِي النَّجَاسَةِ كَالْأَخْلِيَةِ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ . وَظَاهِرُ إطْلَاقِ سَنِّ الدَّفْنِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ

'ഇത് ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ പോലെയുള്ള നജസുകളില്‍ ഒഴിവാക്കിയിടുന്നത് ഹറാമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നതില്‍ അല്‍പം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, 'മറമാടല്‍ സുന്നത്താണ്' എന്ന നിരുപാധിക ഉപയോഗത്തിന്റെ (നജസല്ലാത്തതില്‍ വേണമെന്നോ മറ്റോ പറയാതെ) ബാഹ്യാര്‍ത്ഥം രണ്ടാമത്തെതാണ് ,ഹറാമില്ല എന്നാണ്.'(നിഹായ)
U             മാത്രമല്ല ഒരാള്‍ ഇവ പരസ്യമായി ഉപേക്ഷിച്ച് പോയാല്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നവനോ മറ്റോ ഇത് ചെയ്യണമെന്നും പണ്ടിതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാണുക.
ثُمَّ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبُ الشَّعْرِ أَيْ مَثَلًا يَنْبَغِي لِغَيْرِهِ مُزَيَّنًا أَوْ غَيْرَهُ فِعْلُهُ لِطَلَبِ سَتْرِهِ عَنْ الْأَعْيُنِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَاحْتِرَامِهِ ‏-حاشية النهاية‏.
'ഇനി മുടിയുടെ ഉടമ അത് ചെയ്തില്ലെന്ന് വെക്കുക എന്നാല്‍ വൃത്തിലാക്കുന്നവനോ മറ്റോ ഇത് ചെയ്യല്‍ അത്യാവശ്യമാണ്. നേത്രങ്ങളെ തൊട്ട് മറക്കല്‍ തേടപ്പെട്ടതിന്ന് വേണ്ടിയും അതിനെ വന്ദിച്ചതിന്ന് വേണ്ടിയും'þ(നിഹായ)
posted by fiqh faculty

Next previous home

Search This Blog