04/11/2011

കാലവര്‍ഷം(കവിത)കാലവര്‍ഷം
വല പാടത്തെറിഞ്ഞു ഞാന്‍
തിരിച്ചുപോന്നു,
കരക്കണിയാതൊരു
കൊതുമ്പില്‍ വള്ളം
പറയാതെ വന്നതിഥിയെ
ശപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു....
ഓ4ക്കാപ്പുറത്ത് വലയില്‍
നിറയെ തവളകള്‍
സന്ധ്യാനേരം കറുത്ത മാനം നോക്കി
എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നവ4
മഴയെ കവിതയാക്കും  മുന്‍പ്‌
കടലാസ് നനച്ചവ ന്‍
അകലെയാ വള്ളവും മറിച്ചിട്ടു..............!

-യഹിയ കട്ടിപ്പാറ

No comments:

Next previous home

Search This Blog