23/09/2012

ഇസ്ദിഹാര്‍-2012 വൈവിധ്യമായി സ്റ്റേജ് അലങ്കാരം..

''ഇസ്ദിഹാര്‍-2012'' വൈവിധ്യമായി സ്റ്റേജ് അലങ്കാരം..
കാപ്പി നിറം കലര്‍ന്ന കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന മുളങ്കൊമ്പുകളാല്‍ വശ്യമായ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന വേദി കൗതുകമായി. തെര്‍മോകോളില്‍ മുളങ്കൊമ്പിന്റെ സൗന്ദര്യം ചിത്രീകരിച്ചാണ്ഇസ്ദാഹാറിന്റെ വേദി അലങ്കരിച്ചത്. സുഹൈല്‍ സി.കെ കളരാന്തിരി, ജസീം ഇ.കെ അമ്പലക്കണ്ടി, നിഅമല്‍ കെ.കെ മട്ടന്നൂര്‍, മുഹമ്മദ് കെ.ടി വേങ്ങര എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് വേദി അലങ്കരിച്ചത്.  

No comments:

Next previous home

Search This Blog