15/01/2013

തോന്നിവാസം-ക്ലിപ്പിങ്ങ് സഹിതം.

തോന്നിവാസം-ക്ലിപ്പിങ്ങ് സഹിതം.


കേരളത്തിന്റെ വിശിഷ്യാ മലബാറിന്റെ മിക്ക കവലകളും വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളുടെ ആശയ സംഘട്ടനങ്ങള്‍കൊണ്ടും അതിലുപരി തെറിയപിശേകങ്ങള്‍ കൊണ്ടും സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയണ്.വാഗ്‌ധോരണികളാല്‍ ജനങ്ങളെ ആവേശഭരിതരാക്കുന്നതില്‍ സംഘടനാ നേതാക്കളും അവരുടെ കൂലി പ്രഭാഷകന്‍മാരും വാതോരാതെ സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ കേവലം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങള്‍പോലും മനപ്പൂര്‍വ്വമോ അല്ലാതയോ അവഗണിക്കുന്നു.ഉത്തമ സമുദായത്തിന്ന് മാതൃകയായി വളരേണ്ടവര്‍ കവലകള്‍തോറും പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ ഒരു മുസല്‍മാനെന്ന നിലയില്‍ ലജ്ജിക്കേണ്ടിവരുന്നു.ഒട്ടുമിക്ക സംഘടനാ നേതാക്കളും അവരുടെ സംഘടനാ വളര്‍ച്ചക്കു വേണ്ടി മറ്റിതര സംഘടനയുടെ പിഴവുകളും കുറ്റങ്ങളും പൊതു ജനത്തിന്ന് മദ്ധ്യേ വലിയ സ്‌ക്രീനുകളിലായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇതര മത വിശ്വാസികള്‍ പോലും അന്താളിച്ചുപോകുകയാണ്.വാക്കില്‍ പിഴയും നെല്ലില്‍  പതിരും എന്ന പഴമൊഴി നിലനില്‍ക്കുന്ന കേരളത്തല്‍-പണ്ഡിത നിരയിലെ തലമുതിര്‍ന്ന നേതാവിന്റെ പ്രഭാഷണത്തില്‍ അറിയാതെ കടന്നു വരുന്ന വരികള്‍മാത്രം വേര്‍തിരിച്ചെടുത്ത്‌കൊണ്ട് ക്ലിപ്പിങ്ങുകളായി കവലളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഇമേജിനെയാണ് ഇവര്‍ ചോദ്യചെയ്യുന്നത്.മനുഷ്യരാല്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ ലജ്ജതോന്നുന്ന പല പദപ്രയോഗങ്ങളും ഇത്തരം പ്രഭാഷകന്മാരില്‍നിന്നുണ്ടാവുന്നതും അറുപ്പുളവാക്കുന്നതാണ്.ഒരു സമൂദായത്തിന്റ പ്രബോധിതരായി തീരേണ്ടുന്ന ഓരോ സംഘടനാ നേതൃത്തവും കവലകള്‍തോറും നടത്തിവരുന്ന ഇത്തരം ക്ലിപ്പിങ്ങ് പ്രഭാഷണങ്ങളും തെറിയപിഷേകങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരേ പ്ലാറ്റ് ഫോമില്‍ നിന്ന്‌കൊണ്ട് സമുദായത്തെ നയിക്കാന്‍ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്.എങ്കില്‍ നമുക്ക് ശോഭനമായ ഒരു ഭാവിയെ പ്രതീക്ഷിക്കാം........                             ഇസ്മാഈല്‍.പാതിരിപ്പറ്റ        
                    


 

No comments:

Next previous home

Search This Blog