25/12/2011

മിനിക്കഥ


കോടതീയലക്ഷ്യം    
തലേന്ന് രാത്രി തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫയലുകളുമായി വക്കീല്‍ കോടതിയിലെത്തി കൂടെ, കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് കണ്ണുകള്‍ കെട്ടിയ ആ യുവതിയും മനസ്സില്‍ തുലാസും തൂക്കി അവള്‍ കേണു തുടങ്ങി . പക്ഷെ, ന്യായാധിപന്‍ എല്ലാം ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ന്യായമായത് ഒഴികെ. എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നു, അയാള്‍ അറിയേണ്ടതൊഴികെ...........


അഷ്‌റഫ് പി.കെ കട്ടിപ്പാറ
(ഒന്നാം സ്ഥാനം സീനിയര്‍ മിനിക്കഥ)

No comments:

Next previous home

Search This Blog