31/12/2011

മിനിക്കഥകള്‍


ബശീര്‍ അഹമ്മദ് പാപ്പിനിശ്ശേരി

ഉമ്മയും മകനും
മരണാസന്നയായി കിടക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ അടുത്തു നിന്നു പുറത്തേക്കു പോവുന്ന മകനോടു ഞാന്‍ ചോദിച്ചു: എവിടേക്കാ........... മകന്‍: ഇന്നു ബ്രസീലിന്റെ കളിയുണ്ടു.

ലൗ ജിഹാദ്
ഇസ്‌ലാമിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച അവള്‍ പര്‍ദ്ദയെടിത്തിട്ടു. യുവാവായ ഞാന്‍ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു. ഉടനെ റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നു 'ലൗ ജിഹാദ'

No comments:

Next previous home

Search This Blog