18/02/2013

ഉറുദൂഗാന്‍ പാവങ്ങളുടെപടത്തലവന്‍

ഉറുദൂഗാന്‍ പാവങ്ങളുടെപടത്തലവന്‍
പരകോടികؤ മുട،ി ആഢംബര വാഹനങ്ങؤ വാങ്ങുകയും അവ،ു പിന്നെയും കോടികؤ മുട،ി ഫാന്‍സി നമ്പہ തരപ്പെടുത്തുകയും കോടികؤ  ഇടിച്ചു തإി വാനോളം ഉയരമുإ രമ്യ ഹہമങ്ങؤ പണിത് ധൂہത്തിന്റെയും പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെയും അഹങ്കാര ഹുങ്കിന്റെയും കുതിരപുറത്ത് സവാരി നടത്തുന്ന ഭരണ കുലപതികؤ നാടു വാഴുമ്പോؤ “മലമുകളിآ ഗോതമ്പ്  വിതറുക മുةിം നാടുകളിآ വിഷ،ുന്ന് ഒരു പറവയും ഉണ്ടാവാതിരി،ട്ടെ” എന്ന ഉമہ രണ്ടാമന്റെ നിہദേശം ഇപ്പോഴും നടപ്പിലാ،ി കൊണ്ടിരി،ുന്ന തുہ،ികؤ،് ലഭിച്ച വസന്തം അതവാ സാക്ഷാآ ഉറുദൂഗാന്‍ ലോക മനتുകളെ കീഴട،ിയ ഭരണാധികാരിയായി മാറി കഴിھിരി،ുന്നു.ഈ ലോകമെങ്ങുമുإ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കാര്യത്തിآ ഏنവും കൂടുതآ വേദനി،ുകയും അവരുടെ കഷ്ടതകؤ،് അറുതി വരുത്താന്‍  കൂടുതآ പരിശ്രമി،ുകയും ചെ؟ുന്ന സമകാലിക ലോകത്തെ ഏക ഭരണാധികാരിയും ഉറുദുഗാന്‍ തന്നെ .കിഴ،ന്‍ ആഫ്രി،യിآ കഴിھ ആറ് പതിنാണ്ടിനിടെ ശക്തമായ കടുത്തവരؤച്ചയുണ്ടായത് 2011ലാണ് അ،ാരണത്താآ സോമാലിയയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും കൊടും ഏകാദശിയിآ അകപ്പെട്ടു 120 ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ്  വിവരണാതീതമായ ദുരിതങ്ങؤ
 പേറിയത് എന്നിട്ടും ലോകം അവരെ കണ്ടിലെന്ന് നടിച്ചു 2011 ആഗج് 19ന് സഹദہമിണി ആമിനയോടൊപ്പം ഉറുദുഗാന്‍ സോമാലിയയിലെത്തി അങ്ങനെ  മൂന്ന് പതിنാണ്ടിനിടയിآ ലോകത്തിലെ ഏنവും ദരിദ്രമായ രാജ്യം സന്ദہശി،ുന്ന ആദ്യ രാഷ്ട്ര നായകനായി .
ഉറുദുഗാനും കുടുംബവും അഭയാہത്ഥി കേമ്പുകളും ആസ്പത്രികളും സന്ദہശിച്ച് പട്ടിണികൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി എأും തൊലിയുമായി മാറിയ മനുഷ്യരെ കണ്ടപ്പോഴും ഉറുദുഗാന്റെ കണ്ണിآ നിന്നും അശ്രുകണങ്ങؤ ധാരധാരയായി ഒഴുകി .തുടہന്ന്  മൊഗാദിഷു എംബസി തുറന്നു.വരؤച്ചയുടെ കൊടുതി ഇأാതാ،ാനും ജലക്ഷാമം പരിഹരി،ാനും നിരവധികിണറുകؤ കുഴി،ാനും എأാവിധ സൗകര്യങ്ങളുമുإ ആശുപത്രികؤ طാപി،ാനും ഏہപ്പാട് ചെയ്തു.അങ്ങനെ ലോക ശ്രദ്ധയെ ഉറുദുഗാന്‍ സോമാലിയയിലേ،് പതിപിച്ചു.വہഷങ്ങളോളം ഉപരോധത്തിനിരയായി സ്വന്തം പിറന്നുവീണ പാരിന്ന് വേണ്ട#ി പൊരുതുന്ന ഗتയിലെ ദുരിതം പേറുന്ന ജനങ്ങؤ،് ഫ്‌ളേടിലയിآ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളെത്തി،ാന്‍ മുന്‍കൈ എടുത്തതും കപ്പآ അക്രമിച്ച് തന്റെ പൗരന്മാരെ കണ്ണിآ ചോരയിأാതെ നിഷ്‌കരുണം വധിച്ച ഇസ്രാഈآ എന്ന കാട്ടാള സാമ്രജ്യത്തിന്റെ അംബാസറെ തിരിച്ചയ،ുകയും ശക്തമായി താ،ീത് നآകുകയും ചെയ്തത് ഉറുദുഗാന്‍ തന്നെയാണ്.അമേരി، ജہമനി ഇنലി റഷ്യ ബ്രിട്ടന്‍ സ്‌പെയിന്‍ അآബേനിയ പാകിطാന്‍ സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിآ നിന്നായി ശ്രദ്ധേയമായ 35 ബഹുമതികؤ ലോകത്തിന്റെ  വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ 27 യൂണിവേഴ്‌സിنിയിآ നിന്ന് ഡോക്ടറേن് തുടങ്ങി അനവധി നേട്ടങ്ങളും ബഹുമതിയും ഇതിനകം അദ്ധേഹത്തെ തേടിയെത്തുകയുണ്ടായി .അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലെأാം ധീരവും ആہജവുമുإതുമായ നിലപാടുകؤ സ്വീകരി،ാന്‍ ഒട്ടും അറച്ചു നിآ،ാറിأായിരുന്നു .അധികാരികളുടെ മുഖത്ത് നോ،ി തന്നെ തന്റെ നിലപാടുകؤ യാതൊരു കൂസലുമിأാതെ പ്രഖ്യാപി،ുകയും ദുദ് ഗതിയിآ തന്നെ അത് നടപ്പാ،ുകയും ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ ഗാന്‍. ഗتാ നിവാസികؤ،െതിരെ ശബ്ദമുയہത്തി സംസാരിച്ച ഇസ്രാഈآ ഭരണാധികാരി
ഫീ മോന്‍ പെരസിന്റെ മുഖത്ത് നോ،ി ഗാന്‍ ഗہജിച്ചു.മിجہ പെരസ് താങ്കؤ എന്നേ،ാؤ പ്രായമുإവനാണ് കുنബോധം കൊണ്ടായിരി،ണം നിങ്ങളിങ്ങനെ കഷപിഷ പറھു കൊണ്ടിരി،ുന്നത് പടിھാറെ،രയിലെ കുھുങ്ങളുടെ നിണ،റ പുരണ്ടതാണ് താങ്കളുടെ കരം എന്ന് താങ്കؤ മറ،ണ്ട
പല രാജ്യങ്ങളിലേയും ഭരണാധികാരികؤ അഴിമതിയിآ മുങ്ങി،ുളി،ുമ്പോؤ വ്യത്യസ്തരായ ഉറുദുഗാനെ പോലുإ ഭരണാധികാരികളെ വാہത്തെടു،ാന്‍ ഏക ദൈവ വിശ്വാസത്തിനും ഇةാമിനും മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന വطുത ഒരി،آ കൂടി പകآ വെളിച്ചം പോലെ തെളീ،പ്പെട്ടിരി،ുന്നു
ഉറുദുഗാനിآ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉؤകൊണ്ട് വരും തലമുറകؤ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമു،് പ്രത്യശി،ാം.


No comments:

Next previous home

Search This Blog