10/03/2016

മിനിക്കഥ

ദയാവധം


തലച്ചോറിന്‍ 'അഴിമതി' ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായ അയാള്‍ക്ക് 'അസഹിഷ്ണുത' കൂടി വന്നതോടെ മസ്തിഷ്‌ക മരണം സംഭവിച്ചു. ഇന്ന് അയാളുടെ (ഭരണഘടന) ദയാവധ ഹരജി രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

ഷാജഹാന്‍ പാറക്കടവ്

No comments:

Next previous home

Search This Blog